Aurorafonden

                                                 Aurora

Aurorafonden

Aurorafonden är en fond tillhörande Bröstcancerföreningen Aurora i Södermanland. Medel till fonden fås genom insamlingar, försäljningar och gåvor.

Syftet och ändamålet med fonden är:

 

A    Att till alla nya patienter som fått en bröstcancerdiagnos inom Södermanlands län ge en gåva med information om föreningen. Gåvan kan variera med utbudet som finns att tillgå hos Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, eller annat som styrelsen anser som en lämplig gåva.

B     Att helt eller delvis bekosta utbildning, utöver den som erbjuds genom BRO för stödpersoner (SP) och övriga förtroendevalda inom föreningen. Exempelvis deltagande i nationella och internationella konferenser och föreläsningar, där kostnaden inte täcks av stipendier från BRO.

C     Att kunna ge bidrag till enskild medlem för någon angelägen sak i samband med bröstcancerrelaterad sjukdom. Enskild medlem kan vartannat år ansöka om maximalt 1500 kr.

D     Att bekosta gemensam aktivitet som erbjuder stöd och social gemenskap till medlemmar i föreningen.

Ansökan till punkt B och C skickas till styrelsen fortlöpande under verksamhetsåret.

Beslut

All utdelning ur fonden kräver styrelsebeslut. Styrelsen har till sitt förfogande att varje år dela ut 20 % av fondens värde vid årets början.

Länk till stadgar kommer!