Stödpersoner

Stödpersoner

Marja Hellström          Katrineholm            0150 – 393 93             070 – 598 15 04                SP-ansvarig

Ingegerd Ekström       Eskilstuna                016 – 51 24 08             070 – 154 09 77                stödperson

Elisabeth Roos             Eskilstuna                016 – 12 16 05              070 – 781 11 41           SP-ansvarig 2

Arja Leppänen              Eskilstuna                016 – 51 40 06             070 – 227 05 14                stödperson

Pia Sundquist                Nyköping                 0155 – 575 70               070 – 857 57 01           stödperson

Cajsa Swärd Bäck         Eskilstuna               016 – 51 83 39              070 – 751 65 86             stödperson

 

Stödpersonsverksamhet

Stödpersonsverksamheten är kärnan i bröstcancerföreningarnas arbete. Riksorganisationen BRO har antagit regler för hur verksamheten skall bedrivas. I dessa står bland annat:

  • En stödperson (SP) är en bröstcancerbehandlad kvinna, som är medlem i en bröstcancerförning.
  • Hon har bearbetat sin egen kris och kommit i fysisk och psykisk balans.
  • Hon har genomgått utbildning för stödpersoner.
  • Hon arbetar ideellt och har moralisk tystnadsplikt.
  • Beträffande medicinska frågor hänvisar hon till sjukvårdspersonal.
  • Hon ger hjälp genom att lyssna och dela med sig av sina egna erfarenheter.
  • Hon visar genom sin närvaro att man kan leva ett bra liv även som bröstcancerbehandlad.
  • En stödperson är en resurs och tillgång, som kompletterar sjukvårdens insatser men inte avser att till någon del ersätta dessa.

Utbildning av stödpersoner i vår förening Aurora startade hösten 1985 och började fungera i blygsam skala. Då hade man fått 10.000 kronor av landstinget i startbidrag.

I dag är utbildningen i BRO:s regi vid tre helgtillfällen och det är kvinnor från hela landet som samlas på någon ort i Sverige. Det är ju alltid stimulerande att träffa andra i samma situation det är alltid bra med erfarenhetsutbyte. Det är en mycket intressant och bra utbildning.

Varje höst skall det ordnas en regional vidareutbildning och en gång per år är det SP-konferens. I tillägg arrangerar vi intressanta lokala studiebesök för stödpersonerna.

Patologen 2 alla KP som deltog utom fotografen Ingegerd

2010, Kontaktpersonerna på studiebesök på patologen, Mälarsjukhuset, från vänster Marja Hellström, Irja Eriksson, Ulla Sjöberg, Elisabeth Ros, Siv Liljekvist och Arja Leppänen.