Styrelsen

 

Styrelsen

Arja Leppänen                Eskilstuna                016 – 51 40 06                070 – 227 05 14                ordförande

Ingegerd Ekström          Eskilstuna                016 – 51 24 08                073 – 154 09 77                kassör

Pia Sundquist                  Nyköping                 0155 – 575 70                    070 – 857 57 01                ledamot

Marja Hellström             Katrineholm            0150 – 393 93                  070 – 598 15 04                ledamot

Karin Öhman                   Nyköping                0155 – 58 303                  070 – 288 70 75                ledamot

Anna Svensson                Nyköping                                                           070 – 603 88 72                sekreterare

Carina Wetterhus            Strängnäs                                                          073 – 562 96 94                 ledamot

 

Revisorer

Bengt Bergstrand                Eskilstuna                016 – 12 23 30                                revisor

Annika Haaga                      Vagnhärad                0156 – 100 49                                revisor